Generaties voor 1811

Vorige pagina

1e bekende generatie

Van deze generatie zijn geen geboortegegevens bekend. Doop- en trouwdata komen uit het Doop- en trouwboek van de gemeente Grootegast en Doezum van 1628-1789 en uit het Doop- en trouwboek van Grijpskerk van 1683-1811. Deze bronnen zijn via internet gevonden.

Eeuwe Eeuwes

Werd waarschijnlijk geboren in Tolbert, Groningen. Hij trouwde in doezum op 29-04-1632 met Eelcke Jarchs. Zij kregen een dochter Tietje Eves die op 21-12-1656 trouwt met Tonnis Clasens Dan een zoon Jan Eves (Eewes) die 2 keer trouwt, eerst op 17-09-1654 met Etsche Reijts en op 07-02-1658 met Rickste Eebes met wie hij een zoon krijgt Imme Jans, gedoopt op 19-12-1658. Sijbolt Eeuwes (Eves) wordt rond 1645 in doezum geboren, hij wordt hieronder verder gevolgd. Hierna wordt er nog een zoon geboren, Eijte Eves die trouwt met Engel. Zij krijgen een zoon Eeve Eijtes, gedoopt op 15-06-1683.

Sijbolt Eeuwes (Eves)

Hij is geboren rond 1645 in Doezum en trouwt op 07-03-1669 met Ettien Abels te Doezum Hun kinderen zijn Abel Sijbolts, geboren in 1671, gedoopt op 02-04-1671 en Eeuwe (Eve, Ebe) Sijbolts (Zijberts) geboren in 1673. Hij wordt hieronder verder gevolgd. Sijbolt Eeuwes sterft op 19-04-1674 in Grootegast op 29 jarige leeftijd

Eeuwe (Eve, Ebe) Sijbolts (Zijberts)

Wordt geboren in 1673 Hij trouwt in oktober 1695 met Beijtske Uiipts (Ubes) in Niehove, Groningen. Het is niet helemaal duidelijk waar het huwelijk van Eeuwe Sijbolts en Beitske Uipts heeft plaatsgevonden.

Het huwelijk wordt in 1695 geregistreerd te Grijpskerk, maar er wordt attestatie aangevraagd naar Niehove. Voor 1697 tot 1712 blijken ze te wonen aan de Ees te Doezum. In 1712 wonen ze te Lutjegast waar ze waarschijnlijk tot aan hun dood hebben gewoond. Eeuwe overlijd in 1733. Hun kinderen zijn: Sijbolt Eeuwes (Ywes), geboren in 1697 in Eest, hij wordt hieronder verder gevolgd. Tetje Eeuwes (Eves), geb. 1701 in Doezum, ged. 18-03-1701 in Grootegast. Geeske Eeuwes (Eves, Ebes), geboren in 1708 in Doezum, gedoopt op 2-10-1708 in Grootegast. Uipt Eeuwes, geboren in 1712. Derk Eeuwes, geboren in 1716.