Roelf Dirks Bolt

Citaat uit het fam. Bolt stamboomboek.

Van de ouderen kregen wij als het ware inzicht en kennis van onze plaats in de wereld, wij begrepen dat wij loten waren van een oude boom die reeds voor ons hier groeide en dat wij niets anders konden zijn dan takken en vrucht, dan juist van dien boom. Wij wilden graag weten wat voor soort boom dat wel was en of hij gewoonlijk goede of zure en bittere vruchten schonk.

Selma Lagerlof.

Overlijdingsakte